熊本県外国人サポートセンター総合トップへ熊本県外国人サポートセンター総合トップへ
熊本県外国人サポートセンター熊本県外国人サポートセンター
背景色 青黒白
文字サイズ 拡大標準

[Tagalog] Impormasyon tungkol sa COVID-19

最終更新日:
      
重要

Itinaas ni Kumamoto ang antas ng peligro ng Covid-19 sa Antas 4 (Agosto 4)

Inaatasan ang mga tao na huwag maglakbay palabas ng prefecture.
Inaatasan din ang mga tao na iwasan ang pagpunta sa mga bar, club, restawran o iba pang mga lugar kung saan hindi maiiwasan ang 3 Cs.

Gamitin ang checklist別ウィンドウで開きます na inilabas ng prefecture at lubusang ipatupad ang mga hakbang para pigilan ang pagkakahawaan bago muling buksan ang negosyo
 

Ukol sa “New Normal” na pinaghahandaan ang COVID-19 (Mayo 4)

Kahit na maging kakaunti na lamang ang may COVID-19, possible pa rin itong makahawa at kumalat. Kailangang umakma sa New Normal upang maiwasan ang pagkalat nito.
Ang COVID-19 ay may may posibilidad na maipasa sa ibang tao kahit na ang taong may sakit ay may mahina o walang sintomas. Bukod pa sa pag-protekta sa sarili, kailangan rin sa mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 ang hindi nito pagkalat sa ibang tao sa paligid. Para magawa ito, importante ang pag-uugali ng bawat isa.

Mapo-protektahan natin ang buhay ng kamag-anak at kaibigan na importante sa atin sa pamamagitan ng pagsasapuso ng "New Normal" sa pang-araw araw nating pamumuhay.

PDF 10 importanteng patnubay upang mabawasan ng 80% ang pakikisalamuha sa ibang tao 別ウィンドウで開きます(PDF:380.9キロバイト)

Tanggapan ng konsultasyon para sa sakit na COVID-19 ng Kumamoto Prefecture 

Kami ay tumutulong sa mga kasong gaya ng mga sumusunod:
●Mga konsultasyon mula sa mga taong pinaghihinalaang may COVID-19
●Mga impormasyon tungkol sa COVID-19.
●Pag-refer sa mga pasyenteng pinaghihinalaang may COVID-19 sa mga health center na siyang tutulong upang makakuha ng appointment para makapagpatingin sa mga institusyong medikal (out-patient department).

 Tanggapan ng konsultasyon para sa sakit na COVID-19 ng Kumamoto Prefecture
(Call Center)
  096-300-5909 (bukas 24 oras)

 

   

Impormasyon tungkol sa COVID-19 (Huling update: Agosto 19, 2020)

Sitwasyon ng mga nahawang tao sa Kumamoto Prefecture

 Sa loob ng Kumamoto City Sa labas ng Kumamoto CityKabuuang bilang sa Kumamoto Prefecture
 Bilang ng mga nahawa 155
 252417

 

 

Mga nag-

positibo

(Kabuuan)417 katao

 Mga nasa ospital
95 katao

 

Mga namatay

7 katao

Mga nakalabas na ng ospital


252 katao

Mga may banayad o

katamtaman na sintomas

91 katao

Mga may

malubhang sintomas

4  katao


 • ka-160, 161 na kaso(Hulyo 29)Yamaga city・Edad ay nasa 90’s【Yamaga nursing home cluster】
 • Ika-159 na kaso(Hulyo 29)AraoTamanaArea・Edad ay nasa 10’s・Lalaki
 • Ika-158 na kaso(Hulyo 29)AraoTamanaArea・Edad ay nasa 50’s・Lalaki
 • Ika-157 na kaso(Hulyo 29)Kumamoto city・Edad ay nasa 30’s・Lalaki【Hindi alam kung paano nahawa】
 • Ika-156 na kaso(Hulyo 29)Kumamoto city・Edad ay nasa 70’s・Babae【Hindi alam kung paano nahawa】
 • Ika-154 na kaso(Hulyo 29)AraoTamanaArea・Edad ay nasa 40’s・Babae
 • Ika-152 na kaso(Hulyo 29)Kumamoto city・Edad ay nasa 20’s・Lalaki【Ang kumpol ng Nagasu (JMU)】
 • Ika-144 na kaso(Hulyo 29)AraoTamanaArea・1 Edad ay nasa 10’s・Lalaki【Kamag-anak ng ika-79  na kaso】
 • Ika-143 na kaso(Hulyo 29)AraoTamanaArea・Edad ay nasa 40’s・Babae【Kamag-anak ng ika-79 na kaso】
 • Ika-141,142,145-151,153,155 na kaso(Hulyo 29)Ang kumpol ng Nagasu (JMU)
 • Ika-140 na kaso(Hulyo 29)Kumamoto city・Edad ay nasa 70’s・Lalaki【Doktor】
 • Ika-137-139 na kaso(Hulyo 29)Yamaga city・Edad ay nasa 80-90’s 【Yamaga nursing home cluster】
 • Ika-136 na kaso (Hulyo 28)Kikuchi city・Edad ay nasa 50’s・Lalaki 【Kamag-anak ng ika-85 na kaso】
 • Ika-135 na kaso(Hulyo 29)AraoTamanaArea・Edad ay nasa 60’s・Babae【Kamag-anak ng ika-87 na kaso】
 • Ika-134 na kaso (Hulyo 28)Kumamoto city・Edad ay nasa 30’s・Babae 【Hindi alam kung paano nahawa】
 • Ika-133 na kaso (Hulyo 28)Kumamoto city・Edad ay nasa 50’s・Lalaki 【Hindi alam kung paano nahawa】
 • Ika-132 na kaso(Hulyo 28)Kumamoto city・Edad ay nasa 40’s・Lalaki 【Hindi alam kung paano nahawa】
 • Ika-131 na kaso(Hulyo 28)Kumamoto city・Edad ay nasa 20’s・Babae 【Hindi alam kung paano nahawa】
 • Ika-127-130, 135 na kaso(Hulyo 28)Ang kumpol ng Nagasu (JMU)
 • Ika-126 na kaso(Hulyo 28)Kumamoto city・Edad ay nasa 20’s・Lalaki【Kamag-anak ng ika-61 na kaso】
 • Ika-125 na kaso(Hulyo 28)Kumamoto city・Edad ay nasa 10’s・Babae 
 • Ika-120-124 na kaso(Hulyo 28)Ang kumpol ng Nagasu (JMU)
 • Ika-117-119 na kaso(Hulyo 28) Yamaga nursing home cluster
 • Ika-116 na kaso(Hulyo 28)Yatsushiro city・Edad ay nasa 70’s・Babae 【Kamag-anak ng ika-115 na kaso】
 • Ika-115 na kaso(Hulyo 28)Yatsushiro city・Edad ay nasa 50’s・Lalaki 
 • Ika-101~114 na kaso(Hulyo 27)Ang kumpol ng nursing home ng Yamaga City 
 • Ika-100 na kaso(Hulyo 27)Kumamoto City・Edad ay nasa 20’s・Lalaki 
 • Ika-99 na kaso(Hulyo 27)Kumamoto City・Edad ay nasa 20’s・Babae
 • Ika-98 na kaso(Hulyo 27)Kumamoto City・Edad ay nasa 30’s・Lalaki 
 • Ika-97 na kaso(Hulyo 27)Kumamoto City・Edad ay nasa 50’s・Lalaki 
 • Ika-96 na kaso(Hulyo 27)Kumamoto City・Edad ay nasa 20’s・Lalaki 
 • Ika-88~95 na kaso (Hulyo 27)Ang kumpol ng nursing home ng Yamaga City 
 • Ika-87 na kaso(Hulyo 27)AraoTamanaArea・Edad ay nasa  30’s・Babae 
 • Ika-86 na kaso(Hulyo 27)Kumamoto City・Edad ay nasa 60’s・Lalaki 【Hindi alam kung paano nahawa】
 • Ika-85 na kaso (Hulyo 27)Kikuchi City・Edad ay nasa 40's・Lalaki
 • Ika-83,84 na kaso (Hulyo 27)AraoTamanaArea・Edad ay nasa 30's~50’s・Lalaki 【Katrabaho ng ika-60 na kaso】
 • Ika-82 na kaso(Hulyo 27) Yamaga City・Edad ay nasa 20’s・Lalaki
 • Ika-71、84~81 na kaso(Hulyo 26) AraoTamana Area・Edad ay nasa 30’s-40‘s・Lalaki 【Katrabaho ng ika-60 na kaso】
 • Ika-73 na kaso(Hulyo 26) Kumamoto City・Edad ay nasa 20’s・Babae
 • Ika-72 na kaso(Hulyo 26) Kumamoto City・Edad ay nasa 50’s・Lalaki
 • Ika-64~70 na kaso(Hulyo 26) AraoTamana Area・Edad ay nasa 30~50’s・Lalaki 【Katrabaho ng ika-60 na kaso】
 • Ika-63 na kaso(Hulyo 26) Kumamoto City・Edad ay nasa 30’s・Lalaki 
 • Ika-62 na kaso(Hulyo 26) Yamaga City・Edad ay nasa 20’s・Lalaki 
 • Ika-61 na kaso(Hulyo 26) Kumamoto City・Edad ay nasa 20’s・Babae
 • Ika-60 na kaso(Hulyo 25) AraoTamana Area・Edad ay nasa 20’s・Lalaki 
 • Ika-59 na kaso(Hulyo 25) Kumamoto City・Edad ay nasa 30’s・Lalaki 
 • Ika-58 na kaso(Hulyo 24) AraoTamana Area・Edad ay nasa 40’s・Lalaki 
 • Ika-57 na kaso(Hulyo 23) Kumamoto City・Edad ay nasa 20’s・Babae 
 • Ika-56 na kaso(Hulyo 23) Residente ng Tokyo・Edad ay nasa 50’s・Babae 【Kamag-anak ng ika-53 na kaso】
 • Ika-55 na kaso(Hulyo 23) AraoTamana Area・Edad ay nasa 20’s・Babae
 • Ika-54 na kaso(Hulyo 23) Amakusa Area・Edad ay nasa 20’s・Lalaki
 • Ika-53 na kaso(Hulyo 22) Residente ng Tokyo・Edad ay nasa 20’s・Babae
 • Ika-52 na kaso (Hulyo 22)  Kumamoto-city, 20s, Babae
 • Ika-51 na kaso (Hulyo 21)  Kumamoto-city, 40s, Lalaki
 • Ika-50 na kaso (Hulyo 16)  Kanagawa-Pref, 30s, Lalaki
 • Ika-49 na kaso (Hunyo 22)  Amakusa-Area, 90s, Babae

Tanggapan ng Konsultasyon

Kumonsulta din kung nag-aalala tungkol sa pag-aalaga ng bata, pang-araw-araw na buhay, atbp. dulot ng pagkalat ng COVID-19
Kung nahihirapang magsalita ng wikang Hapon, mangyaring tumawag muna sa Support Center for Foreign Residents (080-4275-4489). Nagbibigay sila ng interpreter bilang suporta.

Para sa mga may-ari ng negosyo

Sistema ng suporta para sa mga isyu tungkol sa trabaho dahil sa epekto ng COVID-19
 
重要

Sustainable Benefit Scheme (持続化給付金 Jizokuka kyufu-kin)

Bibigyan ng suporta ang mga negosyong pagkalat ng COVID-19.
Ang mga sole proprietor o mga enterprise na may negosyong kumikita (benta) sa industriya ng agrikultura, fishery, manufacturing, pagkain at inumin (mga restawran, snack bar), mga maliliit na tindahan, mga writer o artista ay maaring mabigyan. Magsisimula ang pagtanggap ng online na aplikasyon mula Mayo 1. 

Halagang matatanggap: 2 milyong yen para sa mga small at medium enterprise at 1 milyon yen naman para sa mga sole proprietor

Mga Kondisyon:
1. Ang benta o kita ng inyong negosyo sa kasalukuyang buwan ay bumaba ng 50% o higit pa kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon.
2. Ang negosyo ay naitatag mula 2019 o mas maaga pa at may benta, atbp.

Mga kinakailangang dokumento
1. Duplicate ng inyong Tax Return para sa piskal na taong 2019
2. Kopya ng sales record ng buwang bumaba ang inyong kita. 
3. Kopya ng passbook
4. Kopya ng dokumento ng inyong pagkakakilanlan
 

“Kumamoto Prefecture COVID-19 Support Loan” (Mula Mayo 1 ay magsisimula ang maagang konsultasyon para sa bagong loan)

Sinimulan na ang maagang konsultasyon para sa mga loan na hanggang limang taon at walang babayarang interest sa loob ng 3 taon, walang collateral, binawasang guarantee charge, at deferred principal (interest lang ang babayaran).
Pinakamalaking halagang malo-loan: JPY 30 milyon
Pagkokonsultahan: Mga pinansyal an instutyong inyong ka-transaksyon (bangko, credit union) o kaya sa inyong commercial and industrial association (商工会Shoko-kai) o Chamber of Commerce and Industry (商工会議所 Shoko-kaigisho)

uporta ng prefecture sa mga pansamantalang pagsasara ng negosyo

Magbibigay ng hanggang sa 300,000 yen sa mga negosyong bumaba ang kita dahil sa pakiusap para sa pansamantalang pagsasara o kaya sa pakiusap na manatili sa bahay. 

1.Subsidiya para sa mga pansamantalang nagsara ng negosyo (休業要請協力金 Kyugyo Yosei Kyoryoku Kin (Pansamantalang pangalan))
Ang mga negosyong sumunod sa pakiusap ng pansamantalang pagsasara ay makakatanggap ng 100,000 yen mula sa prefecture bilang suporta. 
Ang pinansyal na suportang ito ay ibinibigay dahil sa kasalukuyang pakiusap na manatili sa bahay kung hindi kailangan o hindi importante ang paglabas, pati na rin sa lubusang pakiusap na pansamantalang pagsasara ng mga negosyo. 

2. Subsidiya para sa pagpapatuloy ng negosyo (事業継続支援金 Jigyo Keizoku Shien Kin (pansamantalang pangalan))
Ang mga negosyong hindi makakatanggap ng "Sustainable Benefit Scheme" (持続化給付金 Jizokuka Kyufukin) mula sa pambansang gobyerno at ang benta para sa kasalukuyang buwan ay nabawasan ng 30-50% kumpara sa parehong buwan ng nakaraang taon ay bibigyan ng hanggang sa 200,000 yen. Ang mga sole proprietorship naman na nasa parehong sitwasyon ay mabibigyan ng hanggang sa 100,000 yen.
Ang suportang ito ay binibigay hindi lamang para matulungan ang mga negosyong pinakiusapang magsara upang maiwasan ang malawakang pagkalat ng virus, ngunit pati na rin matulungan ang kanilang mga supplier, atbp.

* Kung pagsamahin ang (1) at (2), maaring makatanggap ang mga negosyo ng hanggang sa 300,000 yen at ang mga sole proprietorship naman ay hanggang sa 200,000 yen. 

  Numero ng telepono para sa konsultasyon: 096-3333-2828


Espesyal na tanggapan ng konsultasyon para sa mga manggagawa

Ang tanggapang ito ay nagbibigay ng iba't ibang konsultasyon tungkol sa trabaho sa mga may-ari ng negosyo at mga manggagawang apektado ng COVID-19.

Mga maaring ikonsulta: Tungkol sa pagkatanggal sa trabaho tulad ng pagkasisante o suspensyon, pagtanggap ng benepisyo para sa mga nawalan ng trabaho, mga bagay tungkol sa pansamantalang pagsasara o pagbabago ng estado ng employment, kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho, pagpapakilala ng espesyal na leave, atbp.

Para sa: Mga naghahanap ng trabaho, manggagawa, may-ari ng negosyo, abtp.

Oras: 8:30 ng umaga - 5:00 ng hapon (sarado tuwing Sabado, Linggo, at mga pampublikong holiday)

Numero ng telepono para sa konsultasyon: 096-352-3865


Espesyal na subsidiya para sa Employment Adjustment (雇用調整助成金 Koyo Chosei Joseikin)

Kung ang mga may-ari ng negosyong napilitang bawasan ang kanilang mga aktibidad sa negosyo dulot ng pang-ekonomiyang kadahilanan, ay nagbigay ng pansamantalang leave, nagpasali sa mga sa mga training courses, at pinangalagaan ang mga trabaho ng kanilang mga manggagawa, ay mabibigyan sila ng subsidiyang tutulong upang bayaran ang bahagi ng leave allowance, sahod, atbp.

[Para sa mga mag-ari ng negosyo na maaring makakatanggap ng espesyal na probisyon]

Mga may-ari ng negyosyong naapektuhan ng COVID-19

[Makipag-ugnayan sa] Kumamoto Labor Bureau Employment Policy Division TEL: 096-312-0086 (Oras na bukas: Lunes hanggang Biyernes 8:30 ng umaga – 5:00 ng hapon (Sarado tuwing Sabado, Linggo, at mga pampublikong holiday)


Espesyal na subsidiya para sa mga training ng mga empleyado sa labas ng kanilang oras ng trabaho (Teleworking course, Workplace Awareness Course) (時間外労働等改善助成金 Jikangai Roudou Nado Kaizen Joseikin)

Upang maiwasan ang malawakang pagkalat ng COVID-19, magbibigay ng subsidiya upang makapag-special training ang mga empleyado sa layuning ipakilala ang teleworking at mataguyod ang mga regulasyon para sa mga special leave.

* Para sa mga detalye ng bawat kurso, mangyaring makipag-ugnayan sa mga sumusunod


[Makipag-ugnayan sa]

(1) Teleworking course: Telework Consultation Center (TEL: 0120-91-6479)

(2) Workplace Awareness Course: Kumamoto Labor Bureau, Office for Working Environment and Equality (TEL:096-352-3865)

 

Subsidiya para sa suspensyon ng pasok ng pang-elementaryang paaralan (小学校休業等対応助成金 Shogakko Kyugyo Nado Taio Joseikin)

Ito ay isang sistema ng subsidiya para sa mga kumpanyang nagpapahintulot sa kanilang mga manggagawa na kumuha ng paid leave upang mag-alaga ng anak na maiiwan dahil sa pagsasara ng mga paaralang elementarya. Ang paid leave na ito ay bukod pa sa taunang paid leave sa ilalim ng Labor Standards Act.

*Mangyaring makipag-ugnayan sa nakasulat sa baba para sa mga detalye ng bawat subsidiya.

[Mag-apply sa]  School Leave Grants Center

[Panahon ng aplikasyon] Marso 18 (Miyerkules) – Hunyo 30 (Martes) 2020

[Makipag-ugnayan sa]

School Leave Grants Call Center

TEL:0120-60-3999

 (Oras na bukas: Lunes hanggang Biyernes 9:00 ng umaga – 9:00 ng gabi (Sarado tuwing Sabado, Linggo, at mga pampublikong holiday)

 

Espesyal na pondo para sa pinansyal na pangangasiwa (金融円滑化特別資金 Kinyu Enkatsuka Tokubetsu Shikin)

Suportang pinansyal para sa mga kumpanyang bumababa ang kita

Komunsulta sa: 

COVID-19 Business Consultation Hotline

Central Kumamoto (Kumamoto City, Uki, Kamimashiki)       096-372-2500

Northern Kumamoto (Tamana, Johoku, Aso)           080-8590-0756

Southern Kumamoto (Yatsushiro, Kuma)       080-8590-0758

Amakusa Region (Amakusa)   080-8590-0759

 

Kumamoto Federation of Commercial and Industrial Associations 096-325-5161

Para sa mga nagtatrabaho

Sa mga nakakaranas ng problema sa pera para sa pang-araw-araw ng gastos dahil sa pansamantalang pagsasara ng pinagtatrabahuhan o kawalan ng trabaho dulot ng COVID-19


Welfare Loan System (生活福祉資金貸付制度 Seikatsu Fukushi Shikin Kashitsuke Seido)

Isang beses na makakahiram ang isang sambahayan ng 100,000 yen.Mangyaring kumonsulta sa Social Welfare Council ng inyong munisipyo (10:00 ng umaga - 4:00 ng hapon)


Unemployment Insurance (失業保険 Shitsugyo Hoken)

Mag-iiba ang matatanggap na benepisyo depende sa iyong bilang ng taon ng pagtatrabaho at sweldo, ngunit makakakuha ka ng 50% - 80% ng iyong suweldo sa loob ng 3 buwan.

Komunsulta sa: Hello Work sa inyong tirahan

 

Housing Security Benefits (居住確保給付金 Kyojyu Kakuho Kyufukin)

Makakahiram ka ng pera upang makabayad sa renta ng 3 buwan.
Komunsulta sa: City hall ng lugar ng inyong tirahan

Para sa mga single parents

 • Kumamoto Single Parent Family Welfare Council
Labas ng Kumamoto City (096-331-6736)
Kumamoto City (096-331-6737)
Oras ng konsultasyon
Lunes hanggang Biyernes:9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi / Sabado, Linggo at mga pampublikong holiday: 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon

 • Ang inyong lokal na welfare (福祉事務所 fukushi jimusho) o ward office

Oras ng konsultasyon: Lunes hanggang Biyernes 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon


Pinansyal na suporta

 • Welfare Loans for Parents and Children (母子父子寡婦福祉資金の貸付 boshi fushi kafu fukushi shikin no kashitsuke)
* Maaring makatanggap ng "Pondo para sa pamumuhay" kung may mga pagbabago sa pagtatrabaho ng magulang dulot ng pansamantalang pagsasara ng mga day-care center, mga paaralan o kaya mga lugar ng trabaho.

Kumonsulta o makipag-ugnay sa inyong munisipyo.


Sa mga may nais mapag-iwanan ng anak

1. "After-school club" para sa mga batang nasa Grade 1 - Grade 3 ng paaralang elementarya na ang mga magulang ay wala sa bahay sa araw dahil sa trabaho o sa sakit.

2. "Suporta para sa pang-ang-araw-araw na pamumuhay" para sa mga pansamantalang gagamit ng childcare services dahil nag-aaral o may sakit ang single parent.

3."Family Support Center" na tumutulong magkonekta ng "mga taong naghahanap ng mga mag-aalaga ng kanilang anak" sa "mga taong naghahanap ng maalagaang bata". (May bayad)

Kumonsulta o makipag-ugnay sa tanggapan sa inyong munisipyo.

 

Emergency cash benefit para suportahan ang mga mag-aaral(Gakusei kinkyu shien Kyufu-kin)

Mayroong cash benefit na ibibigay sa mga mag-aaral na nakakaranas ng hirap sa pag-aaral dahil sa pinansiyal na dahilan dulot ng pagbaba ng kita mula sa part-time job dahil sa epekto ng pagkalat ng COVID-19.

Target na mag-aaral:National, public, at private university (kasama ang graduate school), junior col-lege, technical school, at vocational school (mga exchange students na pumapasok sa Japanese lan-guage school)
Mga mag-aaral na nagbabayad ng matrikula gamit ang kita sa part-time job
Bilang ng target: Humigit-kumulang 430,000
Halaga ng handout: JPY 200,000 para sa mag-aaral ng resident tax exempt household*, JPY 100,000 para sa iba pang mag-aaral
*Mga may kapansanan, menorde edad, o namatayan ng asawa na ang kabuuang halaga ng income ay JPY 1.25M o pababa at tumatanggap ng public assistance

Magtanong sa pinapasukang paaralan para sa detalye.

Konsultasyon tungkol sa karapatang pantao na may kaugnayan sa COVID-19.

Huwag tratuhin nang 'di tama, i-harass, i-bully, o siraan sa social media base sa mga hindi tiyak na impormasyon ang mga taong nahawa ng COVID-19, ang kanilang mga pamilya, at mga taong kanilang nakasalamuha tulad ng mga katrabaho at mga kakilala.

Aktibong alamin ang mga tamang impormasyon at kaalaman tungkol sa COVID-19 at magpasya at kumilos batay dito.

 • Human Rights Consultations Foreign Language Support

Maari kang kumonsulta gamit ang iyong sariling wika.

Wikang Ingles, Intsik, Koreyano, Filipino, Portuges, Vietnamese, Espanyol, Indonesian, Thai, Nepalese

Numero ng Telepono 0570-090911

Oras na bukas Mula 9:00 ng umaga - 5:00 ng hapon

      (Liban kung Sabado, Linggo, at mga pampublikong holiday)

 •  Pagkonsulta sa Internet (limitado sa wikang Ingles at Intsik lamang)

The human rights counseling services on the Internet


Tanggapan ng konsultasyon para sa mga kababaihang biktima ng DV (Domestic Violence) "DV Soudan Plus"

Para sa mga nagdurusa sa mga salita o pananalita ng asawa o kinakasama. Mangyaring tumawag kung mayroong anumang mga katanungan tungkol sa karahasan mula sa kapamilya, o kaya kung nais nang agarang lumayo sa kinakasama ngayon. 
Libre ang serbisyong ito. (May bayad ang pagtawag)
Simula Mayo 1, susuportahan ang 10 wika. (Wikang Ingles, Intsik, Koreyano, Espanyol, Portuges, Tagalog, Thai, Vietnamese)

TEL: 0120-279-889 (Mula 9:00 ng umaga – 9:00 ng gabi) Mula Abril 29, tumatanggap ng 24-oras na konsultasyon
Konsultasyon gamit e-mail (24-oras)
Maaring makipag Konsulta sa Chat gamit ang QR Code
12:00 ng tanghali – 10:00 ng gabi
DVチャット相談
Kumamoto Women’s Consultation Center
TEL: 096-381-7110 (Lunes-Biyernes 8:30 ng umaga – 10:00 ng gabi, Sabado at Linggo 9:00 ng umaga – 10:00 ng gabi)

Impormasyon tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay

Pagpapaliban ng pagbabayad ng singil sa tubig at sewerage

Dahil sa pagkalat ng pagkakahawa sa COVID-19, ang mga munisipalidad ay pinakiusapang hayaang ipagpaliban ang pagbabayad ng singil sa tubig at sewerage para sa mga taong hindi kaya magbayad nito.
Mangyaring magtanong sa Water and Sewage Department ng inyong tirahan para sa mga detalye.

Sistema ng pagpapaliban ng pagbabayad ng prefectural tax para sa mga nahihirapang magbayad dahil sa COVID-19.

・Ang sarili o ang pamilya ay nahawaan ng COVID-19
・Tinapon ang mga muwebles at iba pang gamit sa loob ng pasilidad na ginawan ng disinfection dahil sa pagkakaroon ng kaso ng COVID-19.
・Mga natigil o nagsarang negosyo
・Mga negosyong bumaba ang kita
 

Komunsulta sa:

Tax Collection Division ng inyong tinitirahang lugar

 

Mag-ingat sa mga scam na sinasamantala ang pagkalat ng COVID-19

Mag-ingat sa mga tawag o e-mail mula sa mga taong hindi niyo kilala

Hal 1. Ang pagtanggap ng kahina-hinalang tawag sa telepono galling sa di-umano’y kawani ng City Hall

Hal. 2. May tumawag at nagsabing naatasan sila ng gobyerno at pupunta sila sa inyong bahay upang mag-disinfect.

Hal. 3. Pagtanggap sa smartphone ng kahina-hinalang e-mail na naga-advertise ng pagbebenta ng face mask

Hal. 4. Pagtanggap ng message sa smartphone na libre kang makakatangap ng face mask galing kung kanino

Hal. 5. May nagsabing bumili ng ginto dahil ‘di umano’y tataas ang presyo nito dahil sa COVID-19

Mangyaring huwag tumugon sa mga kahina-hinalang tawag sa telepono mula sa nagpapakilalang kawani ng gobyerno, o kaya’t sa mga e-mail o text na nanggaling sa hindi kilalang address o numero.

Kung ikaw ay naging biktima ng naihalimbawang mga scam, mangyaring isulat ang nakipag-ugnay sa iyo at makipag-ugnay sa Consumer Affairs center

Kung may kahina-hinala o kaya’y kaali-alinlangan kayong natanggap na tawag o e-mail, mangyaring makipag ugnay sa Consumer Affairs Center


Department of the Environment and Residential Life – Consumer Affairs Division (Consumer Affairs Center) 

TEL: 096-333-2309

Impormasyon mula sa Immigration Services Agency

Ukol sa mga may residency status na mid-to-long term o dating mayroong mid-to-long term residency na nahihirapang umuwi (Mayo 21)

Maaaring mag-apply para palitan at gawing “designated activities” para sa 6 na buwan
Maaari na ring magkaroon ng part-time job ang mga dating exchange students na nakapagtapos mula Enero 1, 2020.
Para sa mga technical interns, mangyaring magtanong sa kinabibilangang supervising organization.

Aplikasyon para sa pagpapalawig ng Panahon ng Pananatili (Mayo 12)

●Impormasyon ukol sa aplikasyon para sa pagbabago ng residence status/pag-renew ng tagal ng panahon ng pananatili sa Japan, atbp.
Na-extend ang aplikasyon hanggang sa 3 buwan pagkatapos ng huling araw ng inyong panahon ng pananatili sa Japan.

●Para sa mga nakapag-apply na ng nasa itaas at meron nang residence card
Na-extend hanggang sa 3 buwan ang pagtanggap ng resulta ng inyong aplikasyon (kasama na rito ang pag-claim ng inyong residence card atbp.)

●Kung ang inyong residence status ay EPA nurse/kandidato para maging caregiver at nahihirapan kayong umuwi sa bansa niyo, pwede kayong mag-renew ng  tagal ng panahon ng pananatili sa Japan sa inyong mga host company o host facility kung balak niyong ipagpatuloy ang trabaho niyo dito.

Pagbibigay ng suporta sa muling paghahanap ng trabaho ng mga technical trainees na nahihirapang ituloy ang kanilang training dahil sa COVID-19 (Abril 20)

Ang mga technical trainee na nawalan ng trabaho o nahirapang ituloy ang kanilang training, pati na rin ang mga dayuhang skilled worker ay bibigyan ng suporta upang makalipat ng uri ng trabaho. Kung nakakuha ng bagong trabaho, maaring mong magamit ang "Designated Activities" na status of residence upang makapagtrabaho ng hanggang sa isang taon.
Kung nais niyong ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa Japan, mangyaring makipag-ugnay sa Immigration Services Agency o ang Organization for Technical Intern Training (OTIT).

Fukuoka Regional Immigration Bureau  092-717-5420
Foreign Resident General Information Center   0570-013904
 (Lunes hanggang Biyernes 8:30 ng umaga - 5:15 ng hapon)

Organization for Technical Intern Training (OTIT) Call Center 03-3453-8000 
(Lunes hanggang Biyernes 9:00 ng umaga - 05:00 ng hapon)

Makakatanggap ng panibagong residence card gamit ang koreo matapos ang aplikasyon ng pag-extend ng Panahon ng Pananatili o ang pagpalit ng Status of Residence(Abril 10)

Upang makatanggap ng panibagong Residence Card, kailangan ng mga sumusunod

・Abiso galing sa Immigration Bureau

・Residence Card

・Payment Slip na mayroong Revenue Stamp (収入印紙)

・Resibo ng Aplikasyon

・Designation Form

・Return Envelope (Siguraduhing ang address sa Return Envelope ay pareho sa Address na isinulat sa Form ng Aplikasyon, at maglakip ng stamp para sa Registered Mail)・Tinatanggap din ang “Letter Pack”.)

・Kopya ng pagkakakilanlan ng agent na gumagawa ng aplikasyon o kopya ng notification certificate

・Kopya ng pahina ng pagkakakilanlan ng pasaporte (Para lamang sa mga nais na ang pangalan sa Residence Card ay maisulat gamit Kanji)

・Request Form (Para lamang sa mga nais makatanggap ng resibo para sa Residence Card)

・Dokumentong magpapatunay na may pagbabago sa inyong Residence card (tanging kung ang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlang nakasulat sa inyong residence card ay nagbago dahil sa pagpapakasal o iba pang dahilan)

Ipadala sa:

〒810-0073 Fukuoka-ken, Fukuoka-shi, Chuo-ku Maizuru 3-5-25

Fukuoka Regional Immigration Bureau - Permanent Residence Screening Section (福岡出入国在留管理局 就労・永住審査部門)


Mangyaring ipadala gamit ang Registered mail (簡易書留 Kanikakitome), o gamit ang Letter Pack

 

Mga technical trainee na hindi makauwi (Marso 10)  

1) Mga hindi makalabas ng Japan
Maaring mapalitan ang status of residence sa "Short-term stay" o "Designated Activities"
Hindi maaring magtrabaho sa "Short stay" na status. 
Ang "Designated Activities" ay magagamit upang magpatuloy magtrabaho sa parehong kumpanyang inyong pinagtatrabahuhan. 

2) Mga hindi makakakuha ng Technical Training Exam
Maaring mapalitan ang status of residence ng "Designated Activities" at patuloy na magtrabaho sa parehong kumpanyang iyong pinagtatrabahuhan hanggang maging posibleng kumuha ng exam at masimulan ang susunod na antas ng iyong technical training. 

3) Ang mga hindi makapaghanda upang palitan ang kanilang status of residence ng "Specific Skilled Worker (i)"
ay maaring palitan ito bilang "Designated Activities" hanggang dumating ang panahong makapaghanda sila. 

4) Ang mga nais na palitan ang kanilang status of residence ng "Technical Training (iii)"
Maaring mapalitan ng "Technical Training (iii)" ang status of residence kung magte-training sa isang kumpanyang kinikilala bilang "Mahusay (優良 Yuryo)"

Mga salitang Hapon na ginagamit na may kaugnayan sa COVID-19

クラスター Kurasuta (Outbreak)
オーバーシュート Obashuto (Lumobo ang bilang ng mga pasyente)
ロックダウン Rokkudaun Lockdown (Pagsasara ng lungsod)
緊急事態宣言 Kinkyu Jitai Sengen Deklarasyon ng State of Emergency
 (Deklarasyong inisyu ng gobyerno noong base sa Revised Special Measures About Influenza Law na itinatag noong Marso. Ang punong ministro ang nagtatalaga ng lugar at ng haba ng panahon.)
買い占め  Kaishime  Bulk-buying  Maramihang pagbili ng produkto ng isang tao
自粛  Jishuku  Pagpipigil sa sarili 
不要不急 Fuyou Fukyuu (Hindi importante at hindi kailangan madaliin)Tumutukoy sa mga gawaing hindi importante at hindi kailangang gawin agad
不要不急の外出  Fuyou fukyuu no gaishutsu wo hikaeru (Iwasan ang paglabas para sa hindi importante at hindi kailangan gawin agad) → Manatili sa bahay kung walang gawaing importante at kailangang gawin agad
コロナ禍 Korona ka (Panganib ng Corona)
Tumutukoy sa sitwasyon na kritikal at may kapahamakang dala ng COVID-19. Ito ay isang termino na sumasaklaw sa kaguluhan, pangamba, kawalan at iba pa sa lipunan, pamahalaan, at ekonomiya. Sakuna ang kahulugan ng “ka”. 
ソーシャルディスタンス So-sharu Disutansu (Social Distance) Ang pagpapanatili ng distansiya sa pagitan ng bawat tao
3密、三密 Sanmitsu (3 C’s) Ang 3 C’s mula sa “closed”, “crowded”, at “close contact” na maaaring magpataas ng posibilidad ng pagkahawa sa COVID-19

Call center para sa mga dayuhang bisita sa Japan

Call center para sa mga dayuhang bisita sa Japan

Magbibigay ng 24 oras na suporta sa mga turista tulad ng pagbibigay impormasyon tungkol sa COVID-19 o pagtugon sa kung anumang maging biglaang problema. 
May suporta para sa mga wikang Ingles, Koreyano at Intsik

Japan Visitor Hotline 050-3816-2787(24 oras)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:178)
Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489

Copyright c kumamoto-ken kokusaikyokai All Rights Reserved.

Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489