熊本県外国人サポートセンター総合トップへ熊本県外国人サポートセンター総合トップへ
熊本県外国人サポートセンター熊本県外国人サポートセンター
背景色 青黒白
文字サイズ 拡大標準

Checklist ng mga hakbang upang pigilan ang pagkalat ng COVID-19

最終更新日:
 

Panawagan sa mga negosyante 

Gamitin ang checklist mula sa prefecture upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at ilagay ang checklist sa lugar na makikita ng mga customers.

Galing sa Kumamoto PrefectureChecklist ng mga hakbang upang pigilan ang pagkalat ng COVID-19 [para sa publiko]

Lubusang isinasagawa ang mga pangunahing hakbang sa ibaba upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

1. Iwasan ang “3C’s”
(1) Closed: Iwasan ang kulob na lugar
□Isagawa ang ventilation na may 2 direksyon sa pamamagitan ng regular na pagbukas ng pintuan sa entrance at bintana at pagpapaandar ng exhaust fan.
□Huwag gumamit ng kulob (closed) na kuwarto.

 (2) Crowded: Iwasan ang mataong lugar
□Umupo nang nakahilera imbis na harap-harapan.
□Lagyan ng partition o vinyl curtain ang lugar na may taong harap-harapang umuupo.
Panatiliin din ang sapat na distansiya sa pagitan ng bawat tao (1 metro, o 2 metro kung maaari).

 (3) Close contact: Iwasan ang malapitang pakikisalamuha
□Limitahan ang pagpasok, dami ng tao, at tagal ng pananatili.
□Panatilihin ang sapat na distansiya sa paglabas at pagpasok, lugar kung saan nagsasama ang mga tao, pila sa cashier, at iba pa.

2. Iba pa
□Limitahan ang pagpasok ng mga may sintomas ng lagnat, sipon, at kawalan ng panlasa, at limitahan din ang pasok ng mga empleyado.
□Sundin ang etiketa sa pag-ubo, madalas na maghugas ng kamay, at lubos na i-disinfect ang kamay.
□Tiyakin ang pagsuot ng mask ng mga empleyado at ng mga pumapasok.
□Maglagay ng hand sanitizer sa pasukan at sa loob ng establisyamento.
□I-disinfect at linisin ng sapat ang establisyamento.
□Madalas na labahan ang uniporme at damit
□Itigil ang paggamit ng hand dryer at common towel sa toilet.
□Limitahan ang dami ng gumagamit ng pahingahan.
□Isarado ang plastic na pinagtapunan ng basurang may sipon o laway. Magsout ng guwantes hanggang makolekta ito.
□Alamin ang numero ng telepono ng mga bumibisita bilang paghahanda sa maaaring mangyari (Ingatan ng sapat ang pribadong impormasyon).
□I-adjust sa tamang hina ang BGM at mga tunog upang maiwasan ang malakas na pag-uusap.

――【Para sa mga establisyamentong nagbebenta ng pagkain】――
□Iwasan ang paghahanda ng pagkain sa isang malaking pinggan.
□Iwasan ang pagbebenta ng alak sa dis-oras ng gabi.
□Pakiusapan ang mga customers na gawin ang mga nasa ibaba.
・Iwasang kumain ng maramihan (mga 10 tao) kasama ang mga hindi kamag-anak.
・Pagtuunan ng pansin ang kinakain at iwasan ang pakikipag-usap.
・Iwasan ang paghahati sa inumin, baso, at lalagyan ng alak.このページに関する
お問い合わせは
(ID:185)
Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489

Copyright c kumamoto-ken kokusaikyokai All Rights Reserved.

Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489