熊本県外国人サポートセンター総合トップへ熊本県外国人サポートセンター総合トップへ
熊本県外国人サポートセンター熊本県外国人サポートセンター
背景色 青黒白
文字サイズ 拡大標準

【Tagalog】Mga Puntong Dapat Tandaan Upang Maiwasan Ang Pagkalat Ng Impeksyon

最終更新日:
 

Upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon ng COVID-19, pakitandaan lamang ang sumusunod na mga punto kapag may pagdiriwang o pagtitipon na may kainan.

  • Huwag dumalo sa pagdiriwang o pagtitipon na may kainan kung masama ang pakiramdam.
  • Iwasang dumalo sa mga pagdiriwang o pagtitipong may kainan na malamang na mangyaring sarado/siksikan/magkakalapit at ang mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon ay hindi lubusang sinusunod.Iwasang dumalo lalo na sa mga maraming taong mag-iipon-ipon, gaya ng mga kaganapang maaaring magsipaglitawan ang malalakas na tinig, party at iba pa.
  • Kung dadalo naman sa mga pagdiriwang o pagtitipong may kainan, tiyakin ang angkop na distansiya sa kapwa, mag-hand sanitizer, gumamit ng mask, pigilin na makipag-usap sa malakas na tinig at iba pa, sumunod sa angkop na hakbang sa pag-iwas sa impeksyon.
  • Huwag uminom ng alak ng marami at aabutin na ng hatinggabi sa kalye man o restawran, ang pagdalo sa kaganapang may inuman ng alak ay isaalang-alang ang mga kaganapang pangrelehiyon/katangian ng kultura, subalit iwasang gawin hangga’t maaari.
  • Kung kinakailangan, isaalang-alang ang mga bagong paraan kung paano magiging masaya gaya nang pagdalo sa pagdiriwang online o paggugol ng oras kasama ang pamilya sa bahay.
  • Tumawag sa consultation window at iba pa sa inyong tinitirhan na munisipyo kung may hinalang nahawaan ng impeksyon ng COVID-19, may mga katanungan at iba pa ukol sa pagpapatingin at iba pa sa institusyong medikal.
 

Consultation Window sa Telepono

Mga katanungan ukol sa pagpapatingin sa institusyong medikal

Numero ng Telepono 092-687-7962

Impormasyon at iba pa ukol sa suporta sa pamumuhay para sa mga dayuhan
Numero ng Telepono 080-4275-4489
このページに関する
お問い合わせは
(ID:286)
Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489

Copyright c kumamoto-ken kokusaikyokai All Rights Reserved.

Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489