熊本県外国人サポートセンター総合トップへ熊本県外国人サポートセンター総合トップへ
熊本県外国人サポートセンター熊本県外国人サポートセンター
背景色 青黒白
文字サイズ 拡大標準

<Paglagi sa bansa>

最終更新日:
 

Short-Term Stay

Q. Dumating ako sa Japan sa pamamagitan ng Short-Term Stay qualification. Nais kong ipagpatuloy ang paglagi sa bansa. Maaari bang pahabain ang panahon ng paglagi ko sa bansa?

A.

Karaniwan ay hindi pinapahintulutan ang renewal o pagbabago ng Short-Term Stay, maliban na lang kung ito ay batay sa isang natatanging sitwasyon o kalagayan na hindi maiwasan. Pakitingnan ang website ng Ministry of Justice para sa mga detalye.

 

Ministry of Justice別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 

Specific Activities

Q. Pagkatapos magtapos sa pag-aaral ang isang dayuhang mag-aaral, maaari bang ipagpatuloy ang paghahanap ng trabaho?

A.

Kapag ang isang dayuhang mag-aaral ay hindi makahanap ng trabahong papasukan sa Japan bago makapagtapos ng pag-aaral, maaari nitong baguhin ang residence status sa “Specific Activities” para ipagpatuloy ang paghahanap ng trabaho. Sa kaso na kung saan sinusuportahan ng paaralan ang paghahanap ng trabaho, maaaring ipagpatuloy ang paghahanap ng trabaho hanggang isang taon sa paggamit ng residence status na “Specific Activities”. Pakitingnan ang website ng Immigration Services Agency of Japan para sa mga detalye.  

 

Immigration Services Agency of Japan別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

Technical Intern

Q. Ano ang Technical Internship System?

A.

Ang Technical Internship System para sa mga dayuhan ay isang sistema na gumagawa ng international contribution sa human resource development sa paglipat ng teknolohiya, galing at kaalaman ng Japan patungo sa developing countries sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga dayuhang technical trainees, upang magamit ang mga natutunan sa Japan pag-uwi sa sariling bansa.

Pakitingnan ang website ng Immigration Services Agency of Japan o Japan International Training Cooperation Organization (JITCO) para sa mga detalye.

 

Immigration Services Agency of Japan別ウィンドウで開きます(外部リンク)

Japan International Training Cooperation Organization別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 

Kaugnayan

Q. Ako ay naninirahan sa Japan bilang isang dayuhang mag-aaral. Nais kong papuntahin dito ang aking asawa at anak. Ano ang mga pamamaraan na dapat kong gawin? Maaari bang magtrabaho ang aking asawa?

A.

Kung nais papuntahin ng dayuhang mag-aaral ang sariling pamilya sa Japan, kailangang pumunta ang dayuhang mag-aaral mismo sa pinakamalapit na tanggapan ng Immigration Services Agency of Japan at gawin ang aplikasyon sa pagtanggap ng Certificate of Residence Eligibility para sa “Family Stay”. Sumangguni sa tanggapan ng Immigration Services Agency of Japan upang alamin ang mga detalye ukol sa paggawa ng aplikasyon para sa nabanggit na dokumento.

Bagama’t hindi pinahihintulutan ang pagtrabaho kapag “Family Stay” ang status ng paglagi sa bansa, maaaring payagan ang paggawa ng part-time job kapag may “shikakugai-katsudo-kyoka” (permiso sa paggawa ng gawaing hindi sakop ng kasalukuyang Status of Residence) mula sa Immigration Services Agency of Japan. (May limitasyon sa oras ng pagtrabaho, at nilalaman ng trabaho.)

 

Immigration Services Agency of Japan別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 

Q. Ang (dayuhang) asawa ng aking anak na lalaki ay manganganak. Ang sabi ng asawa na gusto nitong ipaalaga ang bata sa sariling ina. Paano ko papupuntahin sa Japan ang kanyang ina mula sa ibang bansa. Gaano katagal siya maaaring lumagi sa bansa?

A.

Maaaring imbitahin ang inang nasa ibang bansa para tumulong sa panganganak. Maaaring pumasok sa Japan sa pamamagitan ng “Short-Term Stay” residence status, at lumagi sa bansa hanggang 90 araw (maximum). Bagama’t may kaso na kung saan pinahihintulutan ang renewal o pagbabago sa “Short-Term Stay” status kung sakaling “naatraso ang panganganak”, “sumama ang pakiramdam pagkatapos manganak” at iba pang dahilan kung saan maaaring makaapekto sa tagal ng paglagi ng bisita sa bansa, hangga’t maaari ay ginagawa lamang ito para sa emerhensiya at karamihan sa kaso ay hanggang isang beses lang naisasagawa ang renewal.

このページに関する
お問い合わせは
(ID:128)
Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489

Copyright c kumamoto-ken kokusaikyokai All Rights Reserved.

Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489