熊本県外国人サポートセンター総合トップへ熊本県外国人サポートセンター総合トップへ
熊本県外国人サポートセンター熊本県外国人サポートセンター
背景色 青黒白
文字サイズ 拡大標準

<Y tế / Phúc lợi>

最終更新日:
 

Y tế

Q.Có bệnh viện nào mà có thể nói bằng tiếng nước ngoài không?

A.

Có thể tìm kiếm các cơ quan y tế, có khả năng giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ ở các trang web dưới đây


Chỉ dẫn y tế Kumamoto別ウィンドウで開きます(外部リンク)

Hội y bác sĩ thành phố Kumamoto別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 

Bảo hiểm công 

Q. Phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân cao quá, tôi không trả nổi. Xin cho biết tôi phải làm sao đây?

A.

Nếu quý vị đã cố hết sức mà không trả nổi, hãy nhanh chóng đến tư vấn tại quầy phụ trách bảo hiểm sức khỏe quốc dân của xã hoặc thị trấn, quận, thành phố. Nếu có lý do chính đáng, căn cứ vào các quy chế và điều lệ, thì quý vị có thể yêu cầu miễn giảm hoặc hoãn thu phí bảo hiểm.  


Q. Tôi sống thời gian dài ở Nhật, nếu tôi bị bệnh khi đang trở về nước một thời gian, chi phí chữa bệnh có thể được thanh toán phần nào bằng bảo hiểm sức khỏe quốc dân hay không? 

A.

Chi phí chữa, khám bệnh ở nước ngoài có thể sử dụng (thanh toán bằng) bảo hiểm sức khỏe quốc dân. Tuy nhiên, những đối tượng dưới đây không áp dụng được

  1. Những chi phí chửa bệnh mà không thể dùng bảo hiểm sức khỏe quốc dân ngay ở trong nước
  2. Những trường hợp đi nước ngoài với mục đích chửa bệnh

Chế độ lương hưu

Q. Tôi sẽ về nước sau khi đã đóng phí bảo hiểm lương hưu được 6 năm, Tôi có thể áp dụng quy chế trả tiền lương hưu một lần hay không?

A.

Đối với những người không mang quốc tịch Nhật, đã đóng phí bảo hiểm lương hưu trên 6 tháng, tùy theo thời gian đã tham gia đóng, mà đơn xin chi trả tiền lương hưu một lần có thể được chấp thuận.

 

<Điều kiện>

  1. Không mang quốc tịch Nhật 
  2. Người đã tham gia đóng bảo hiểm lương hưu trên 6 tháng
  3. Người không có địa chỉ cư trú ở Nhật
  4. Người không có quyền lợi nhận tiền lương hưu (bao gồm tiền lương hưu người tàn tật)

<Thủ tục>

Trong vòng 2 năm sau khi xuất cảnh, quý vị hãy nộp đơn và các giấy tờ đến cơ quan dịch vụ tiền lương hưu Nhật Bản 

  1. Đơn xin rút tiền lương hưu một lần 
  2. Bản sao hộ chiếu 
  3. Sổ lương  hưu 
  4. Các giấy tờ có thể xác nhận tài khoản ngân hàng của người nộp đơn
<Số tiền nhận được>

Về cách thức tính toán, quý vị hãy nhận những thông tin mới nhất từ cơ quan dịch vụ lương hưu Nhật Bản.  

Cơ quan dịch vụ lương hưu Nhật Bản別ウィンドウで開きます(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:139)
Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489

Copyright c kumamoto-ken kokusaikyokai All Rights Reserved.

Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489