熊本県外国人サポートセンター総合トップへ熊本県外国人サポートセンター総合トップへ
熊本県外国人サポートセンター熊本県外国人サポートセンター
背景色 青黒白
文字サイズ 拡大標準

<Lao động / Công việc>

最終更新日:
 

Văn phòng giới thiệu việc làm 

Q. Tôi là người ngoại quốc sống ở Nhật. Tôi muốn kiếm việc làm. Xin cho biết tôi cần làm gì để có thể kiếm được việc làm?

Quý vị có thể được giới thiệu việc làm tại Hello Work (cơ quan giới thiệu việc làm và chi trả lương thất nghiệp)

※  Hiệp hội chúng tôi không thể giới thiệu việc làm

 

Cục lao động Kumamoto, Bộ Y Tế, Lao Động và Phúc Lợi Xã Hộ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

Liên quan tiền lương

Q. Tôi không được nơi làm việc trả lương. Xin cho biết tôi phải làm thế nào?

A.

Trên nguyên tắc, tiền lương phải được trả trực tiếp, toàn bộ bằng tiền mặt cho người lao động vào ngày nhất định, mỗi tháng 1 lần hoặc hơn. Về tiền lương chưa trả, bạn có thể liên hệ tư vấn tại sở quản lý giám sát tiêu chuẩn lao động nơi bạn làm việc.


Trong trường hợp tiền lương không được trả do công ty bị phá sản, căn cứa theo Luật bảo đảm chi trả tiền lương “Quy chế tiền lương chưa được chi trả”, người lao động sẽ được bảo đảm tiền lương.

Về việc ứng trả tiền lương, quý vị hãy liên hệ với Sở giám sát tiêu chuẩn lao động.


Sở giám sát tiêu chuẩn lao động別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 

Bảo hiểm việc làm

Q. Nơi làm việc của tôi bị phá sản nên thu nhập không còn nữa. Tôi có thể nhận trợ cấp thất nghiệp không?

A. 

Trợ cấp thất nghiệp của bảo hiểm việc làm được chi cấp cho người thất nghiệp với mục đích hỗ trợ người thất nghiệp kiếm được việc làm một cách nhanh nhất có thể và để ổn định đời sống trong khoảng thời gian nhất định cho đến khi người thất nghiệp tìm được việc làm. Trợ cấp thất nghiệp được cấp trong trường hợp người được bảo hiểm bị mất việc do bị phá sản, bị đuổi việc, hoặc vì lý do cá nhân hay đến tuổi về hưu v.v., có năng lực và ý muốn làm việc nhưng chưa kiếm được việc làm. Nếu vì bị phá sản, bị đuổi việc thì quý vị sẽ có tư cách nhận trợ cấp đặc biệt. Trong vòng 1 năm trước khi mất việc, nếu số tháng gia nhập bảo hiểm việc làm bằng hoặc hơn 6 tháng (tháng được tính là tháng có số ngày căn bản trả lương bằng hoặc hơn 11 ngày) , thì người có tư cách nhận trợ cấp đặc biệt, người thất nghiệp vì lý do đặc biệt (trong thời hạn quy định của hợp đồng lao động, người được lao động đột nhiên bị buộc phải thôi việc, hoặc những người không gia hạn tiếp được phải thôi việc hoặc những người nghỉ việc vì lý do chính đáng), sẽ được chi cấp. Quý vị hãy làm thủ tục nhận phụ cấp cơ bản (phụ cấp thất nghiệp) tại Hello Work gần nhất.


 

Quý vị hãy tham khảo trang web dưới đây về địa chỉ và nơi liên hệ của Hello Work.   

Cục lao động Kumamoto, Bộ Y Tế, Lao Động và Phúc Lợi Xã Hội別ウィンドウで開きます(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:140)
Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489

Copyright c kumamoto-ken kokusaikyokai All Rights Reserved.

Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489